Գիտակրթական Բարեփոխումների Հիմնադրամ

Մեր թիմը

Ղևոնդ Բարիկյան

Տնօրեն

Մաշտոց Ավետիսյան

Նախագծի ղեկավար

Գոհար Ավետիսյան

Նախագծի ղեկավար

Սիրանուշ Սևյան

Նախագծի ծրագրի համակարգող

Շուշան Նիգոյան

Նախագծի տեղային համակարգող

Մարիանա Մանուսաջյան

ՈՒսուցիչ

Հասմիկ Հակոբյան

Նախագծի տեխնիկական տեխնոլոգիաների համակարգող