Գիտակրթական Բարեփոխումների Հիմնադրամ

Բանկային հաշվեհամարներ նվիրատվությունների համար

Զարգացման Հայկական Բանկ ԲԲԸ

  • 1810006520710100 ՀՀ Դրամ
  • 1810006520710101 ԱՄՆ Դոլար
  • 1810006520710150 Եվրո