Գիտակրթական Բարեփոխումների Հիմնադրամ

Նախագահ` ԱՆԺԵԼԻԿԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Անդամներ` ՎԱՀԱԳՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, ՍԵԴԱ ԲԱԴԵՅԱՆ