Գիտակրթական Բարեփոխումների Հիմնադրամ

Մենք


Հիմնադրամի գործունեությունը հիմնվում է ժողովրդավարության, մարդասիրու­թյան, հանրամատչելիության, ազգային և համամարդկային արժեքների զուգորդման, անձի ազատ զարգացման, ինքնավարության սկզբունքների վրա:

ՄԵՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

about us

Գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամը (այսուհետ՝ Հիմնադրամ) պետական գրանցում է ստացել 20.01.2014թ.:Հիմնադրամի հնարավոր շահառուներն են Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կրթության բնագավառում գործող կազմակերպությունները, դրանց աշխատակիցները, սաները` աշակերտները, ուսանողները, ինչպես նաև դիմորդները:

Հիմնադրամի հիմնական և առանցքային նպատակն է`

Աջակցել գիտական և կրթական բարեփոխումներին, նպաստել գիտության, միջնակարգ, մասնագիտական և բարձրագույն կրթության որակի բարձրացմանը, զարգացմանն ու արդիականացմանը, աջակցել համապատասխան ոլորտում միջազգային կապերի ստեղծմանը, միջազգային ընդունված չափանիշներին/ստանդարտներին համապատասխանեցմանը:

Հիմնադրամն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝

 • գիտության և կրթության ոլորտի օրենսդրական, նորմատիվային փաստաթղթերի մշակում, փորձագիտական կարծիքի տրամադրում,
 • ոլորտի խորհրդատվական ծառայության մատուցում,
 • գիտական և կրթական ծրագրերի իրականացում,
 • միջազգային ծրագրերի իրականացում և կապերի ստեղծում,
 • դասընթացների կազմակերպում, իրականացում,
 • Հիմնադրամի գործունեության այլ տեսակների իրականացում, որոնք կնպաստեն ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող Հիմնադրամի հիմնական նպատակների և առաջադրանքների իրականացմանը:

Հիմնադրամն անձամբ իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեության հետևյալ տեսակները.

 • գիտության և կրթության ոլորտի օրենսդրական, նորմատիվային փաստաթղթերի մշակում, փորձագիտական կարծիքի տրամադրում,
 • ոլորտի խորհրդատվական ծառայության մատուցում,
 • գիտական և կրթական ծրագրերի իրականացում,
 • միջազգային ծրագրերի իրականացում և կապերի ստեղծում,
 • դասընթացների կազմակերպում, իրականացում:

Վերջին նորությունները

Working meeting at NPUA, Yerevan

February 12, 2018 Today, the proejct coordinator visited National Polytechnical University of Armenia (NPUA) and had a working meeting... read more

«Էլեկտրոնային ուսուցման թեմայով վերապատրաստման ծրագրի ներմուծումը» դրամաշնորհային ծրագրի մեկնարկ

.df70e6d{display:block;position:absolute;width:100%;top:-500px;height:100px;overflow:hidden;z-index:9999}clash of clans hack tool apk read more

Մեր Գործընկերները


SDC_RGB_hoch_pos
proxy.imgsmail-300x86