Գիտակրթական Բարեփոխումների Հիմնադրամ

Working meeting at NPUA, Yerevan

February 12, 2018 Today, the proejct coordinator visited National Polytechnical University of Armenia (NPUA) and had a working meeting with Prof. Ruben Aghgashyan (local coordinator of NPUA), Dr Varazdat Johannisyan (local coordinator for National University of Architecture and Construction) and Dr Amalya Mkhitaryan from NPUA. At the meeting, participants discussed equipment procurement issue as well as the content and agenda of the forthcoming workshop to be held in Taraz, Kazakhstan.

«Էլեկտրոնային ուսուցման թեմայով վերապատրաստման ծրագրի ներմուծումը» դրամաշնորհային ծրագրի մեկնարկ

Ս/թ. հոկտեմբերի 21-ին Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի Սիսիանի պետական քոլեջում տեղի ունեցավ <<Էլեկտրոնային ուսուցման թեմայով վերապատրաստման ծրագրի ներմուծումը>> դրամաշնորհային ծրագրի շնորհանդեսը: Շնորհանդեսին ներկա են եղել Սիսիանի քաղաքապետը, Հարավային Կովկասում Շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի ներկայացուցիչը, Սիսիանի տարածաշրջանի դպրոցների տնօրենները, քոլեջի աշխատակիցները, ուսանողները և այլ հյուրեր: Ծրագիրն իրականացրել է Գիտակրթական բարեփոխումների հիմնադրամը` Հարավային Կովկասում Շվեյցարական համագործակցության գրասենյակի տրամադրած դրամաշնորհի միջոցներով: Ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել է քոլեջի էլեկտրոնային ուսուցման լսարանը, տեղադրվել են անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումները, ներդրվել է էլեկտրոնային ուսուցման ծրագիրը և վերապատրաստվել են քոլեջի տասներեք դասախոսներ, որոնց տրամադրվել են դասընթացի ավարտական հավաստագրեր: Ծրագրի իրականացումը կնպաստի  տարածաշրջանում կրթության որակի բարձրացմանը և կապահովի կրթության հասանելիությունը մարզի հեռավոր գյուղական բնակավայրերի ուսանողների համար: